Stöd & Matchning

Aktiviteter inom Stöd och matchning anpassas efter dina behov. 


Vid den första träffen med oss så börjar vi med en kartläggning av dina kompetenser och erfarenheter därefter upprättar vi en gemensam planering. Här följer exempel på vad vi arbetar med och vad som kan ingå i en gemensam planering.

Kartlägga färdigheter, kompetenser, egenskaper och yrkesområden.
​​​​​​​
Språkstöd erbjuds inom: Arabiska, Somaliska, Engelska, Tigrinja.
Stöd med hitta och söka jobb, dolda jobb och olika vägar till arbete. Stöd i att skapa ansökningshandlingar, intervjuträning. Kontakter med arbetsgivare med anställningsbehov. Arbetsplatsförlagda aktiviteter. Intervjuträning och förberedelse inför arbetsintervju. Information om utbildningar och hjälp med att söka utbildning. Motiverande samtal, Grupparbeten och Studie- och yrkesvägledning. Hur du marknadsför dig själv och skapa nätverk. Studiebesök och Seminarier. Dataundervisning, Språkundervisning eller Kortare utbildning.

Samhällsinformation, arbetsmarknadsinformation m.m. Du kommer också få tillgång till enskilda samtal med handledare och studie - och yrkesvägledningn språkstöd erbjuds inom: Arabiska, Somaliska, Engelska, Spanska, Wolof, Tigrinja, Portugisiska.

Kontakta oss


Mona Education AB
Gävle kontoret:
Norra Kopparslagargatan 9
803 11 Gävle

info@monaedu.se
073 513 76 44