Validering

Välkommen till Mona Education och våra ackrediterade testcenter i Gävle


För mer information kontakta våra testledare, Pauline Sherwin och Iman Ali Hashim, på info@monaedu.se.

Fastighetsbranschens enda kompletta kompetensbevis FAVAL.
Mona Education AB erbjuder
  • Validering mot intyg, som enbart mäter kunskap genom ett komprimerat teoretiskt prov.
  • Validering mot kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.
Den som valideras får efter godkända teoretiska och praktiska prov ett kompetensbevis – Mona Education AB är i dag klart för validering fullt ut mot yrkesrollerna 
  • fastighetstekniker, FT
  • fastighetsskötare, FS 
  • fastighetsvärd, FV 

Adress


​​​​​​​Validering Fastighet
Västra Trädgårdsvägen 79
802 63 Gävle

Kontaktpersoner


​​​​​​​Pauline Sherwin
070-421 06 11
info@monaedu.se

Artan Dhiblawe
073-513 76 44
info@monaedu.se

Partners

Mona Education är ett ackrediterat Testcenter

​​​​​​​

Hur går man tillväga?

Mona Education AB kan erbjuda Fastighetsbranschens enda kompletta kompetensbevis se längre ner. Där hittar du också vårt testcenter i Gävle