FAVAL - intyg och kompetensbevis/certifikat utfärdade av

Fastighetsbranschen Utbildningsnämnd

Validering fastighet mot intyg

Mona Education är ett ackrediterat Testcenter

Validering - Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell och formell kompetens för branschens yrkesroller. Att företagets anställda är validerade, och har kompetensbevis, kan öka företagets trovärdighet gentemot kunder och också öka attraktiviteten som företag att arbeta på.

FAVAL validerar kunskap oavsett hur, vart och när den har förvärvats och skapar möjlighet att utforma individuella utbildningsplaner för varje validand. Validering är alltså ett verktyg som kan användas för att utreda vilka fortbildningsinsatser en person behöver för att höja eller bygga på sin kompetens. Validering underlättar också karriärutvecklingen och ökar möjligheterna att byta yrkesroll inom fastighetsbranschen.
Genom att som arbetsgivare validera sin personal i FAVAL så säkerställs att personalen har den kompetens som krävs för respektive yrkesroll. Att ha en personalstyrka med kompetensbevis kan också vara en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar.
Validering bidrar dessutom till en kvalitetssäkring av branschen i stort.

Vi på Mona Education AB är ett ackrediterat testcenter för FAVAL och erbjuder
 validering mot intyg på följande områden.

  • Fastighetsskötare
  • Fastighetsvärd 
  • Fastighetstekniker.

Besök FAVALs hemsida.

Vill du veta mer om FAVAL och validering?

Om du är intresserad av FAVAL och de fördelar som validering kan erbjuda dig eller ditt företag så är du väl­kommen att kontakta någon av våra utbildade testledare. De kan ge mer information om hur valideringen går till och ge förslag på upplägg anpassade efter just dina behov.

Adress

Mona Education AB
​​​​​​​Västra Trädgårdsvägen 79

802 63 Gävle

Kontaktpersoner

Pauline Sherwin
070-421 06 11
info@monaedu.se

Artan Dhiblawe
073-513 76 44
info@monaedu.se

 Du är också välkommen att besöka FAVALs egna hemsida på: www.faval.info
FAVAL

Mona Education i Gävle

Mona Education AB startades 2013 och kommer att bedriva olika verksamheter vilket innefattar grundskoleverksamhet, förskoleverksamhet, fastighetsvalidering, stom, utbildningar inom arbetsmarknaden, såsom STOM. Validering, yrkesvägledning, osv.

Mona Education AB

Gävle kontoret

Norra Kopparslagargatan 9
803 11 Gävle

E-mail  info@monaedu.se
Mobil  073 513 76 44

Kort om oss

Mona Education AB startades 2013 och kommer att bedriva olika verksamheter vilket innefattar grundskoleverksamhet, förskoleverksamhet, fastighetsvalidering, stom, utbildningar inom arbetsmarknaden, såsom STOM. Validering, yrkesvägledning, osv.